Materies

Familierecht: echtscheidingen, onderhoudsgeld, verblijfsrecht, omgangsrecht, dringende en voorlopige maatregelen, vereffeningen en verdelingen, jeugdrecht, afstamming, adoptie, erfenis-testament-legaat, schenkingen

Huurgeschillen: woninghuur, handelshuur, pacht

Verzekeringsrecht: algemeen verzekeringsrecht, schadedossiers

Aansprakelijkheidsrecht: Burgerlijke aansprakelijkheid

Handelsrecht: invordering facturen, handelsgeschillen, opstellen van contracten

Aannemingsrecht: bouwgeschillen aannemer-architect-bouwheer, expertises.

Arbeidsrecht en sociaal recht : ontslagrecht, werkloosheid, uitkeringen, arbeidsongevallen

Verkeersrecht : verdediging bij verkeersinbreuken, ongevallen en snelheidsovertredingen, strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstelling

Strafrecht : strafklachten, strafrechtelijke verdediging, burgerlijke partijstelling

Zakenrecht: eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden

Fiscaal recht: geschillen inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, B.T.W.