Incasso

U heeft onbetaalde facturen en wenst adequaat en snel op de bal te spelen?

Wanbetalers aansporen vergt veel tijd: ga voor een strenge maar rechtvaardige aanpak. Het kantoor zorgt voor u een gedegen incasso-beleid, waarbij u stap voor stap wordt begeleid bij het invorderen bij uw debiteurs.

Het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van uw binnenlandse en/of buitenlandse vorderingen biedt immers vele voordelen. Het voornaamste voordeel, ten aanzien van de alternatieven dienaangaande, is dat alleen de advocaat alle middelen, tot én met de gerechtelijke invordering, kan aanwenden om een debiteur maximaal onder druk te zetten. Hierdoor kan voor u het beste resultaat behaald worden.

Het uitgangspunt is daarbij dat het kantoor streeft naar een invordering zonder extra kosten voor u. De kosten worden daarbij zoveel mogelijk op de debiteur verhaald door toepassing van de algemene voorwaarden vermeld op uw handelsdocumenten.

Indien noodzakelijk zal het kantoor u desgevallend adviseren uw algemene voorwaarden dienaangaande op te maken, dan wel aan te passen.