Erelonen

De eerste raadpleging is KOSTENLOOS.

Behalve wanneer uw zaak onder Pro Deo bijstand (zie PRO DEO) behoort, wordt in de verdere behandeling van de juridische kwestie gewerkt met een ereloon dewelke conform de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies wordt begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief.

De kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, FAX, email en verplaatsingen worden afzonderlijk begroot.

De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten en gerechtsdeurwaarderskosten (vb.dagvaardingskosten) worden afzonderlijk aangerekend.

Bij het openen van een dossier wordt een voorschot op erelonen en kosten gevraagd.

Naarmate het dossier vordert worden tussentijdse provisies gevraagd. Desgewenst wordt in elke stand van het dossier een tussentijdse staat van kosten en erelonen overgemaakt.

Bij afsluiting van het dossier wordt een gedetailleerde staat van onkosten en erelonen overgemaakt.

In ieder geval worden er vooraf duidelijke afspraken gemaakt omtrent de kosten van de zaak. Duidelijke en voorafgaande afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Elke stap in het dossier wordt uitgebreid met u besproken.